BATIMEX / Tag Archives: chế biến thực phẩm

Tag Archives: chế biến thực phẩm

Tuyển 27 nữ chế biến thực phẩm thu nhập 15,1 man

Thực phẩm là một trong đơn hàng mà doanh nghiệp Nhật Bản tuyển dụng lao động hàng tháng lớn. Tham gia đơn hàng liên quan đến chế biến, đóng gói thực phẩm giúp các thực tập sinh – xuất khẩu lao động Nhật Bản có thu nhập cao, ổn đỉnh …

Xem tiếp »

Tuyển 15 nữ chế biến thực phẩm 1 NĂM tại Yamagata

Chương trình lao động Nhật Bản 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Vì vậy công ty xuất khẩu lao động Nhật Bản Batimex rất chú trọng vào việc tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng 1 năm cho các TTS. Hiện chúng tôi vừa tiếp nhận đơn hàng …

Xem tiếp »

Tuyển 21 nữ chế biến thực phẩm 1 năm tại Hokkaido

Chương trình lao động Nhật Bản 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Vì vậy công ty xuất khẩu lao động Batimex rất chú trọng vào việc tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng 1 năm cho các TTS. Hiện chúng tôi vừa tiếp nhận đơn hàng …

Xem tiếp »

Đơn hàng chế biến thực phẩm 1 năm tại Hiroshima

Chương trình XKLĐ Nhật Bản 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Hiện nay công ty xuất nhập khẩu Batimex rất chú trọng vào việc tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng 1 năm cho các TTS. Tuyển 02 nam & 10 nữ chế biến thực phẩm tại …

Xem tiếp »

Đơn hàng 1 năm chế biến thực phẩm cho nữ

Đơn hàng đi Nhật 1 năm đang được rất nhiều người lao động quan tâm. Hiện nay công ty xuất nhập khẩu Batimex rất chú trọng vào việc tiếp nhận các đơn hàng hợp đồng 1 năm cho các TTS. Tuyển 15 nữ chế biến thực phẩm tại Hokkaido hợp …

Xem tiếp »