BATIMEX / Tag Archives: Tuyển lao động

Tag Archives: Tuyển lao động

Tuyển 12 nam xây trát và bọc dấy dán tường

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi lao dong Nhat Ban theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên. Chúng tôi đang cần tuyển 12 nam xây trát và bọc giấy dán tường tại Chiba Nhật Bản theo hệ thực …

Xem tiếp »

Tuyển 09 nữ may mặc tại Hiroshima Nhật Bản

Công ty cổ phần Batimex  là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi lao động Nhật Bản theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên. Chúng tôi đang cần tuyển 09 nữ làm may mặc tại Hiroshima Nhật Bản theo hệ thực tập sinh …

Xem tiếp »

Tuyển 06 nam chống thấm trần nhà tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động). Chúng tôi đang cần tuyển 06 nam làm chống thấm trần …

Xem tiếp »

Tuyên 30 nữ làm may mặc tại Oita Nhật bản

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển công nhân may làm việc tại …

Xem tiếp »

Tuyển 09 nam làm giàn giáo tại Tokyo

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 09 nam làm xây dựng giàn …

Xem tiếp »

Tuyển 20 nam làm gia công đá nhân tạo tại Fukuoka

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 20 làm gia công đá …

Xem tiếp »

Tuyển 90 nữ chế biến thủy sản tại Hokkaido

Công ty cổ phần Batimex Hà Nội là một trong hơn 200 công ty phái cử TTS kỹ năng Việt Nam đi Nhật làm việc theo chương trình thực tập sinh/ Kỹ Thuật viên ( Xuất khẩu lao động Nhật Bản). Chúng tôi đang cần tuyển 90 nữ chế biến …

Xem tiếp »